Etapy realizacji projektów

2017-01-27

 • 1 Zapytanie ofertowe

  Wyślij nam swoje zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją techniczną.

  Wstępne rozpatrzenie zapytania robimy bezpłatnie. Skontaktuje się z Państwem nasz przedstawiciel w celu omówienia dalszych kroków współpracy.

  W przypadku większych projektów dopracowanie wymagań wymaga zazwyczaj wielu konsultacji i spotkań. Jeżeli w efekcie dojdzie do realizacji projektu - za ten etap zazwyczaj również nie będzie pobrana żadna opłata.

  Uwieńczeniem spotkań będzie spisanie w formie dokumentu wymagań klienta oraz zgoda na użyte technologie - w efekcie dopracowanie szczegułowe specyfikacji technicznej.

 • 2 Podpisanie umowy

  W umowie, (do której załącznikiem jest specyfikacja techniczna) zawarte będą warunki czasu realizacji zlecenia, przewidziany będzie czas na testy po stronie klienta oraz czas na naniesienie poprawek.

  Nauczeni doświadczeniem zakładamy, że koncepcja programu może się zmieniać zarówno w trakcie jego realizacji jak i po wdrożeniu. Umowa może być na każdym etapie renegocjowana i modyfikowana odpowiednimi aneksami. Bardzo zależy nam na bezstresowej współpracy :)

  Standardowo na każdą naszą aplikację przewidujemy czas rękojmi oraz czas gwarancji. W okresie rękojmi możliwe będą drobne modyfikacje związane z ergonomią pracy użytkownika, nie wybiegające poza specyfikacje techniczną

  W umowie uwzględnione zostaną też kwoty zaliczek oraz opłaty po wykonaniu zlecenia

 • 3 Realizacja projektu
 • 4 Testy

  Klient na umówiony okres czasu dostanie do testów aplikację

  Po zakończeniu tego okresu klient przekaże listę uwag i sugestii do poprawy. Zmiany nie wynikające ze specyfiakcji technicznej będą mogły być renegocjowane.

 • 5 Wprowadzenie zmian

  Po okresie testowym przewidziany jest czas na wdrożenie uwag i korektę ewentualnych błędów aplikacji.

 • 6 Wdrożenie i odbiór projektu

  Wdrożenie aplikacji następuje podpisaniem przez klienta protokołu odbioru oraz wystawieniem faktury przez zleceniobiorcę.

 • 7 Rękojmia i gwarancja

  Klient dostanie dostęp do panelu klienta na stronie vizmedia.pl. W panelu klienta klient będize mógł zgłaszać uwagi w przypadku błędnego działania aplikacji.

 • 7 Umowa usługi wsparcia - SLA

  Jeżeli będzie taka potrzeba, możliwe będzie zawarcie umowy SLA (Service Level Agreement), która zagwarantuje klientowi wsparcie techniczne, modyfikacje funkcjonalności aplikacji, oraz reakcję na sytuacje awaryjne